1. Úvod
  2.  » GDPR
Ochrana osobných údajov
GDPR

Kto sme?

Adresa našej webovej stránky je: https://www.slovligna.sk.

Spracovanie osobnýc údajov v súlade s nariadenim EU

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na našej webstránke. Tieto údaje nám poskytujete na základe kontaktných formulárov pri nezáväznej objednávke na našom webe. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.
Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či nám ich poskytne, alebo neposkytne. Raz poskytnuté údaje je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme. Tieto údaje neposkytujeme iným osobám.

Účel spracovania
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie objednaných služieb a fakturácie.

Rozsah spracovania
Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:
meno, priezvisko, telefónne číslo, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa

Vlastník webovej stránky
SLOVLIGNA, s.r.o.
Vavrečka 186
029 01 Vavrečka
IČO: 36368121
DIČ: 2020945971
IČ-DPH: SK2020945971

Kontakt:
info@slovligna.sk
0907 818 992
0919 080 167